Download E-books Ud PDF

By Carsten Jensen

In - Exploration 1978-2010 involves reprints of Carsten Jensen's trip studies via 32 years.

The articles brought by way of Carsten Jensen and is positioned right into a context that's either old, political and private. the result's a multifaceted time period chronicle - from draft animals in Thy for unemployed in Naples, from muhajedinere in Afghanistan to the Berlin Wall, from a Soviet in way to Danish troops in Helmand.

This is the hot background visible and skilled by means of a vacationer who has visited the outer corners to come back domestic and proportion his stories with readers.

Show description

Read or Download Ud PDF

Best Adventure books

The Doomsday Key: A Sigma Force Novel

James Rollins, the hot York occasions bestselling grasp of nail-biting suspense and historic secret, combines state of the art biotechnology with a centuries-old mystery in an apocalyptic tale that unearths the place humankind is actually headed The Doomsday KeyAt Princeton collage, a famed geneticist dies inside of a biohazard lab.

A Survival Guide for Life: How to Achieve Your Goals, Thrive in Adversity, and Grow in Character

The world-famous adventurer unearths a life of knowledge and classes discovered from the planet's wildest placesLife within the outdoor teaches us helpful classes. Encountering the wild forces us to plot and execute targets, face risk, push our "limits," and sharpen our instincts. yet our most crucial adventures do not continually ensue in nature's extremes.

Prince Caspian (Chronicles of Narnia)

A mass-market paperback version of Prince Caspian, ebook 4 within the vintage delusion sequence, The Chronicles of Narnia, that includes disguise paintings via Cliff Nielsen and black-and-white inside illustrations through the unique illustrator of Narnia, Pauline Baynes. The Pevensie siblings go back and forth again to Narnia to assist a prince denied his rightful throne as he gathers a military in a determined try to rid his land of a fake king.

The Horse and His Boy

A mass-market paperback variation of the pony and His Boy, booklet 3 within the vintage fable sequence, The Chronicles of Narnia, that includes disguise paintings via Cliff Nielsen and black-and-white inside art by means of the unique illustrator of Narnia, Pauline Baynes. On a determined trip, runaways meet and sign up for forces.

Additional info for Ud

Show sample text content

Jeg vidste også, at hvis guy skulle stoppe våben med våben, ville guy også ende med at tage liv for at redde liv, og at jeg nu bevægede mig ind i det moralske minefelt, som en krig altid er. males der gik jeg ind. Jeg kunne ikke andet. Jeg bevægede mig i det grænseland, der adskiller den intellektuelle fra politikeren. I Danmark har vi bortset fra en kort parentes i 60erne ingen culture for, at intellektuelle og politikere er samtalepartnere, og da slet ikke, at intellektuelle optræder i rollen som politiske rådgivere, og den bevægelse, jeg foretog, fik da heller ingen konsekvenser. Jeg blev aldrig inviteret til at deltage i en eneste debat om krigen. Jeg kunne fortsætte mine enetaler, og det gjorde jeg så. Jeg gled i det hele taget ud af fokus, og det var mit eget valg. Mit samarbejde med Ekstra Bladet førte til flere shop rejser. Jeg var på rejse i det tidligere Sovjetunionen og siden på en rundtur i en række øst- og vesteuropæiske lande for at rapportere om Europa fem år efter Murens fald. Jeg unhappy i en døråbning i london og talte med hjemløse teenagere, der måtte tilbringe natten below åben himmel, og jeg følte, at dette gav langt mere mening finish den kommentatorrolle, jeg tidligere havde haft. Det var ikke sådan, at sindelagsetikeren fra nu af forsvandt ud af mit liv. Han skulle dukke op igen og igen, uden at jeg selv nødvendigvis kunne se noget mønster i det. Jeg skulle også senere dyrke en ironisk distanceret, ja, ligefrem uforskammet tone, og jeg opfattede det ikke selv som et tilbagefald. Jeg havde brug for at undslippe en selvhøjtidelighed, som ingen kan sige sig fri for, når de når en vis alder. Jeg brugte også uforskammethederne til at prikke hul på den kvælende pompøsitet, som den offentlige debat er så fuld af. Resten af 90erne tilbragte jeg på Jyllands-Posten, da avisen below den dynamiske Jørgen Ejbøl oplevede sin korte oplysningstid og blev landets største avis. Avisen blev ikke noget egentligt discussion board for mig. Vi erkendte stiltiende, at vore politiske uoverensstemmelser var for shop til, at avisens læsere ville have nogen glæde af mine polemiske betragtninger, og i stedet anbragte Ejbøl mig i det, han selv kaldte „udkikstønden“, en ugentlig part i avisens kulturtillæg, hvor jeg skrev og rapporterede fra kulturdebatten i alverdens aviser og magasiner. Det afgørende for mig blev puppy, at jeg i 1996 blev some distance. Jeg vil vove at hævde, at hvis guy ikke har været med til at bringe et barn til verden, så ved guy ikke, hvad rødder er. Den idé, at rødder kun suger næring af fortiden, er vor tids mest fortvivlende fejltagelse. Nej, det er i stedet fremtidens land, der er vores forankring som mennesker, den verden, vores børn en dag kommer til at bebo. Jeg tror, at der findes to måder at være country på. Enten lader guy sin identitet diktere af historien, af tiden og stedet, der altid indeholder et aspect af ubarmhjertig tilfældighed, uanset hvor meget guy forsøger at omskrive tilfældigheden til højstemt skæbne. Eller også vælger nationen at finde sin identitet i fællesskabets skabende evne og den mulighed for forandring, som er den frie viljes gave.

Rated 4.17 of 5 – based on 11 votes